تستامینه تحلیل کنکور 1400 زیست امیرحسین قنبرنژاد
تستامینه
تستامینه زیست تحلیل تست های کنکور 1400 مبحث کلیه و دفع مواد زائد زیست دهم

تستامینه بر وزن ویتامینه یعنی همونطور که شما از ویتامینه برای تکمیل کردن ویتامین و تقویت سیستم کلی بدنتون ازش استفاده میکنید، با مصرف تستامینه هم مطالبی که توی زیست خوندید رو با تستامینه در ذهنتون تقویت میکنید!