عرفان روحعلی مدرس زیست شناسی درسینوفن

عرفان روحعلی

مدرس زیست شناسی درسینوفن ، تدریس زیست شناسی دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی

حسین فلاح نژاد دبیر زیست شناسی

حسین فلاح نژاد

دبیر رسمی آموزش و پرورش و مدرس درس زیست شناسی
تدریس ساده و مفهومی زیست شناسی دهم یازدهم و دوازدهم به صورت حضوری و آنلاین

امیرحسین قنبرنژاد دبیر زیست شناسی

امیرحسین قنبرنژاد

مدیر وبسایت آموزشی درسینوفن ، تدریس درس زیست شناسی سال های دهم ، یازدهم و دوازدهم به صورت آنلاین و حضوری با روش Self Learning و تدریس هوشمند.

مشاوره تحصیلی رایگان با ظرفیت محدود تنها تا 31 شهریور 1400 !!!بزن بریم 🚀
+ +