امیرحسین قنبرنژاد دبیر زیست شناسی

امیرحسین قنبرنژاد

مدیر وبسایت آموزشی درسینوفن ، تدریس درس زیست شناسی سال های دهم ، یازدهم و دوازدهم به صورت آنلاین و حضوری با روش Self Learning و تدریس هوشمند.

دوره های امیرحسین قنبرنژاد
درباره امیرحسین قنبرنژاد

مدیر وبسایت آموزشی درسینوفن ، تدریس درس زیست شناسی سال های دهم ، یازدهم و دوازدهم به صورت آنلاین و حضوری با روش Self Learning و تدریس هوشمند.

تا 80 درصد تخفیف ویژه امروز برای پیشرفت در تابستان . کد: tabestoon
+