اطلاعات کاربری

نام

مریم

نام خانوادگی

قنبرنژاد

نام کاربری

579010010557

پروفایل تخصصی

عنوان درس

ادبیات, علوم و فنون

جنسیت

خانم

بیوگرافی

رتبه‌ی ۶۳ کنکور انسانی ۱۴۰۱

دبیری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران

مدرس ادبیات و علوم‌وفنون ادبی دهم، یازدهم و دوازدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار درسینوفن پیشنهاد میکنیم اعلان درسینوفن را روی سیستم خود فعال کنید و آخرین اطلاع رسانی های مهم را دریافت کنید.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها