پروفایل

اطلاعات کاربری

نام

امیرحسین

نام خانوادگی

قنبرنژاد

آدرس ایمیل

biology@darsinofen.ir

نام کاربری

admin

پروفایل تخصصی

عنوان درس

زیست شناسی

جنسیت

آقا

بیوگرافی

مدرس دوره دوم زیست شناسی ، عاشق علم زیست شناسی و تکنولوژی و طراح تست زیست شناسی